Prijava | Registracija

Uslovi korištenja

Sadržaj

Sadržaj (recepti, slike, blogovi) je u vlasništvu osoba koje su i objavile isti. Korisnici su obavezni da će poštovati autorska prava i da neće narušavati autorska prava korištenjem portala na štetu trećih lica. Korisnici objavljivanjem sadržaja preuzimaju potpunu odgovornost za isti, i prihvataju da će sanirati štetu koja je nastala prema trećim licima, zbog objave tuđeg sadržaja.

Portal ne garantuje tačnost podataka objavljenih na portalu i nije odgovoran za eventualnu štetu.

Komentari

Komentari na portalu predstavljaju stavove onih koji su ih i napisali, što znači da mojahrana.com nije odgovorna za iste. Mojahrana.com ima pravo da bez prethodne najave obriše komentar(e).

Ostalo

Korisnici portala su obavezni da neće:

  • vrijeđati druge korisnike,
  • objavljivati sadržaj tako da narušavaju tuđa autorska prava,
  • reklamirati druge portale,
  • lažno se predstavljati,
  • nanositi štetu drugim licima,
  • vršiti zloupotrebe na portalu.

Korisnici portala prihvataju da će:

  • zbog većeg doživljaja portala biti korišteni kolačići (cookies). Za više detalja kliknite ovdje. Korisnik može kolačiće (cookies) uvijek isključiti u svom internet pregledniku (eng. web browser),
  • prilikom objave sadržaja biti zapisana njihova IP adresa koja se neće proslijediti trećim licima,
  • kolačići možda biti korišteni za ponovni marketing putem Google AdWords programa, za više detalja kliknite ovdje.

Oglasi

Na portalu se prikazuju oglasi korporacije Google kroz program Google Adsense. Portal mojahrana.com ne može utjecati odabir oglasa koji će biti prikazan korisniku portala.

Uslovi korištenja mogu se mijenjati bez prethodne najave, a važeći su oni koji su izloženi na ovoj stranici.

Datum: 25.12.2012.